plangeri CEDO

BAROUL BUCURESTI

Cabinet de avocatura „NICULINA VISAN ” – avocat titular, 30 ani activitati juridice,  ofera servicii de specialitate in urmatoarele domenii de drept:
   
  Drept civil
   
01.
Revendicari imobiliare (terenuri, constructii)
02.
Procese privind restituirea in natura sau despagubiri pentru imobilele(case /terenuri)
  nationalizate, confiscate, preluate in orice mod de catre stat: Lg. 112/1995, Lg. 10/2001 cu
  modicicarile ulterioare.
03.
Procese privind reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor : Lg. 18/ 1991 cu
  modificarile si completarile ulterioare.
04.
Uzucapiunea – Dobindirea proprietatii imobiliare prin prescriptia Achizitiva.
05.
Actiuni in anulare sau nulitate contracte de vinzare-cumparare/titluri de proprietate.
06.
Executare silita a hotaririlor definitive si irevocabile.
07.
Succesiuni si partaje succesorale.
08.
Divorturi si partajul bunurilor comune.
09.
Incredintare minori, pensie de intretinere.
10.
Plingeri la CEDO – Strasbourg.
11.
Recunoasterea hotaririlor straine pe teritoriul Romaniei.
12.
Redobandirea cetateniei romane – cetateni basarabeni.
   
  Drept comercial:
   
01.
Infiintari/modificari/cesiuni/dizolvari/lichidari societati comeciale.
02.
Somatii de plata.
03.
Falimente.
04.
Litigii comerciale.
   
  Dreptul muncii:
   
01.
Litigii de munca.
02.
Litigii privind stabilirea si plata pensiilor.
   
  Drept penal:
   
01.
Cauze penale pentru infractiuni pentru care este necesara plingerea prealabila.
02.
Reabilitarea judecatoreasca.
   

In toate domeniile mentionate ofer consultanta, asistenta, reprezentare.
Consultatiile urmate de angajament sunt gratuite.
Onorarii decente: acord facilitati la plata onorariilor.